Đề bài

Đam mê nào đã giúp ông bén duyên với văn chương?

 • A.
  Buôn bán
 • B.
  Đọc sách
 • C.
  Du lịch
 • D.
  Tất cả các phương án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tiểu sử tác giả Mác – xim Go –rơ – ki

Lời giải chi tiết :

Ông rất ham đọc sách và chính niềm đam mê này cùng những bươn trải đã giúp ông nảy sinh cảm hứng và năng lực sáng tác văn chương

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Mác – xim Go –rơ – ki là người nước nào?

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Mác – xim Go –rơ – ki xuất thân từ gia đình như thế nào?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Mác – xim Go –rơ – ki có một tuổi thơ như thế nào?

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Thuở nhỏ mồ côi, tác giả từng sống với ai?

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Đâu KHÔNG PHẢI là tác phẩm của Mác – xim Go –rơ – ki?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Trích dẫn nào sau đây thuộc các tác phẩm của Mác – xim Go –rơ – ki?

Xem lời giải >>