Đề bài

Mác – xim Go –rơ – ki có một tuổi thơ như thế nào?

 • A.
  Bình thường
 • B.
  Hạnh phúc
 • C.
  Bất hạnh
 • D.
  Nhiều trải nghiệm

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tiểu sử tác giả Mác – xim Go –rơ – ki

Lời giải chi tiết :

Khi lên 10 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, ông đã phải lăn và đời để kiếm sống, ông làm đủ nghề, có lúc ông phải đi ăn xin

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Mác – xim Go –rơ – ki là người nước nào?

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Mác – xim Go –rơ – ki xuất thân từ gia đình như thế nào?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Đam mê nào đã giúp ông bén duyên với văn chương?

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Thuở nhỏ mồ côi, tác giả từng sống với ai?

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Đâu KHÔNG PHẢI là tác phẩm của Mác – xim Go –rơ – ki?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Trích dẫn nào sau đây thuộc các tác phẩm của Mác – xim Go –rơ – ki?

Xem lời giải >>