Đề bài

Mác – xim Go –rơ – ki xuất thân từ gia đình như thế nào?

 • A.
  Quan lại sa sút
 • B.
  Gia đình quý tộc
 • C.
  Gia đình lao động
 • D.
  Gia đình nghèo, đông con

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tiểu sử tác giả Mác – xim Go –rơ – ki

Lời giải chi tiết :

Ông sinh ra tại thành phố công nghiệp Nizhni Novgorod trên bờ sông Vôn – ga trong một gia đình lao động

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Mác – xim Go –rơ – ki là người nước nào?

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Mác – xim Go –rơ – ki có một tuổi thơ như thế nào?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Đam mê nào đã giúp ông bén duyên với văn chương?

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Thuở nhỏ mồ côi, tác giả từng sống với ai?

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Đâu KHÔNG PHẢI là tác phẩm của Mác – xim Go –rơ – ki?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Trích dẫn nào sau đây thuộc các tác phẩm của Mác – xim Go –rơ – ki?

Xem lời giải >>