Đề bài

Tác giả của Chí khí anh hùng là:

 • A.
  Đặng Trần Côn
 • B.
  Đoàn Thị Điểm
 • C.
  Nguyễn Du
 • D.
  Hồ Xuân Hương

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại tác giả của tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Tác giả của Chí khí anh hùng là Nguyễn Du

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Chí khí anh hùng trích từ tác phẩm nào?

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Đoạn trích Chí khí anh hùng được trích từ câu thứ bao nhiêu trong Truyện Kiều?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Chí khí anh hùng được sáng tác theo thể nào?

Xem lời giải >>
Bài 4 :

“Nửa năm hương lửa đương nồng,

Trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương”

“Lòng bốn phương” trong hai câu thơ trên được hiểu là:

Xem lời giải >>
Bài 5 :

“Trông vời trời bể mênh mang

Thanh gươm yên ngựa lên đường thẳng rong”

“thẳng rong” trong câu thơ trên được hiểu là:

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Nàng rằng: “Phận gái chữ tòng,

Chàng đi thiếp cũng một lòng xin đi”

“Phận gái chữ tòng” trong câu thơ trên được hiểu là:

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Từ rằng: “Tâm phúc tương tri,

Sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình?

Câu thơ trên thể hiện thái độ gì của Từ Hải khi nghe Kiều xin đi theo?

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Nguyên nhân nào được Từ Hải nhắc đến để Thúy Kiều không theo mình?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Đành lòng chờ đó ít lâu,

Chầy chăng là một năm sau vội gì!

Quyết lời dứt áo ra đi,

Gió mây bằng đã đến kì dặm khơi”

Điển tích, điển cố được sử dụng trong các câu thơ trên là:

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Chim bằng trong thơ văn thường tượng trưng cho điều gì?

Xem lời giải >>