Đề bài

Cho tam giác ABC vuông cân ở A. Tính độ dài BC biết AB = AC = 2 dm

 • A.
  BC = 4 dm.        
 • B.
  \(BC = \sqrt {64} dm\).       
 • C.
  BC = 8 dm.
 • D.
  \(BC = \sqrt 8 dm\)

Đáp án : D

Phương pháp giải :
Áp dụng định lí Pythagore
Lời giải chi tiết :

Tam giác ABC  vuông cân ở A nên theo định lý Pythagore ta có \(A{B^2} + A{C^2} = B{C^2}\)  mà

AB = AC = 2 dm

Nên \(B{C^2} = {2^2} + {2^2} = 8 \Rightarrow BC = \sqrt 8 dm\)

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Chọn phát biểu đúng nhất về định lí Pythagore:

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Cho hình vẽ. Tính x.

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Một tam giác vuông có cạnh huyền bằng 26cm độ dài các cạnh góc vuông tỉ lệ với 5 và 12. Tính độ dài các cạnh góc vuông.

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Cho hình vẽ sau. Tính \(x\).

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Lựa chọn  phương án đúng nhất:

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Cho tam giác ABC vuông tại B, khi đó:

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Tam giác ABC có AB = 3 cm, AC = 4cm, BC = 5cm. Tam giác ABC là tam giác gì?

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Cạnh huyền của một tam giác là bao nhiêu biết hai cạnh góc vuông là 3 và 4.

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH  vuông góc với BC tại H. Cho BH = 2cm, AB = 4cm. Tính AH:

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau:

Xem lời giải >>