Đề bài

Một người đứng ở chỗ chắn đường tàu hỏa nhìn thấy đoàn tàu hỏa chạy ngang qua hết 20 giây. Cũng với vận tốc đó, đoàn tàu chạy qua một cây cầu dài 450 m hết 65 giây. Tính chiều dài đoàn tàu và vận tốc của tàu.

Lời giải chi tiết :

Khi tàu chạy qua một  người đang đứng trong 20 giây thì tàu chạy được một quãng đường bằng chiều dài của tàu.

Khi tàu chạy qua cái cầu dài 450m hết 65 giây thì tàu chạy được một quãng đường bằng chiều dài tàu cộng với 450 m.

Thời gian tàu chạy quãng đường 450 m là

               65- 20 = 45 (giây)

Vận tốc của tàu là

450 : 45 = 10 (m/giây)

Chiều dài đoàn tàu là

10 x 20 = 200 (m)

Đáp số: 200m

             10m/giây

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Một đoàn tàu hỏa chạy qua một cột điện hết 8 giây. Tính chiều dài của đoàn tàu hỏa đó, biết đoàn tàu chạy với vận tốc 54 km/giờ.

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Một tàu hỏa dài 80 m chui qua một đường hầm dài 300m. Từ lúc tàu bắt đầu chui vào hầm đến lúc toa cuối ra khỏi hầm hết 38 giây. Tìm vận tốc tàu hỏa lúc qua hầm.

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Một tàu hỏa qua cầu với vận tốc 27 km/giờ; từ lúc đầu tàu lên cầu đến lúc toa cuối ra khỏi cầu 1 phút 15 giây. Hỏi cầu dài bao nhiêu mét ? Biết tàu hỏa dài 85 m.

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Một đoàn tàu hỏa chạy qua đường hầm xuyên qua núi với vận tốc 40km/giờ hết 9 phút. Hỏi đường hầm đó dài bao nhiêu mét, biết rằng đoàn tàu dài 120m.

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Một xe lửa dài 120m chạy qua một đường hầm với vận tốc 48km/giờ. Từ lúc đầu tàu chui vào đường hầm cho tới lúc toa cuối cùng ra khỏi đường hầm mất 8 phút 12 giây. Hỏi đường hầm dài bao nhiêu?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Một đoàn tàu chạy qua một cột điện hết 8 giây. Cũng với vận tốc đó đoàn tàu chui qua một đường hầm dài 260m hết 1 phút. Tính chiều dài và vận tốc của đoàn tàu.

Xem lời giải >>