Đề bài

Cho tổng sau A = 2 + 4 + 6 + 8 + … + 246

Hỏi phải thêm vào A bao nhiêu đơn vị để A chia hết cho 100.

Phương pháp

- Tính tổng của dãy số = (Số cuối + số đầu) x số số hạng : 2

- Để A chia hết cho 100 thì thì A là số tròn trăm, tròn nghìn, tròn chục nghìn ....

Lời giải chi tiết

Số số hạng của dãy là (246 – 2) : 2 + 1 = 123 (số)

Tổng của dãy số là: (246 + 2) x 123 : 2 = 12252

Vậy A + 48 chia hết cho 100.

Đáp số: 48

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Tính nhanh: 1 + 9 + 17 + …. + 73

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Cho tổng sau A = 2 + 4 + 6 + 8 + … + 246

Hỏi phải thêm vào A bao nhiêu đơn vị để A chia hết cho 100.

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Tính tổng 50 số lẻ liên tiếp biết số lẻ lớn nhất trong dãy đó là 2019.

Xem lời giải >>