Đề bài

Một đơn vị bộ đội có 120 người, đã chuẩn bị đủ lương thực để ăn trong 50 ngày, nhưng sau 20 ngày đơn vị được bổ sung thêm 30 người. Hỏi số lương thực còn lại được ăn hết trong bao nhiêu ngày?

Phương pháp giải :

- Tìm số ngày để đủ ăn số gạo còn lại sau 20 ngày đầu

- Tìm số ngày để 1 người ăn hết số gạo còn lại 

- Tìm số người của đơn vị sau khi được bổ sung thêm

- Tìm số ngày thực tế đơn vị ăn hết số gạo còn lại

Lời giải chi tiết :

Sau 20 ngày, số lương thực còn lại đủ cho 120 người ăn trong số ngày là

50 – 20 = 30 (ngày)

1 người ăn hết số lương thực còn lại đó trong số ngày là

30 x 120 = 3600 (ngày)

Sau khi bổ sung thêm 30 người, đơn vị có số người là

120 + 30 = 150 (người)

Số lương thực còn lại được ăn hết trong số ngày là

3600 : 150 = 24 (ngày)

Đáp số: 24 ngày

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Trong dịp tết, một cửa hàng đã chuẩn bị một số hộp mứt đủ bán trong 20 ngày, nếu mỗi ngày bán 320 hộp. Thực tế mỗi ngày cửa hàng bán 400 hộp. Hỏi số hộp mứt đó đủ cho cửa hàng bán trong bao nhiêu ngày?

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Nhà bếp chuẩn bị đủ thực phẩm cho 150 người ăn trong 8 ngày. Vì có thêm một số người đến ăn nên số thực phẩm đó chỉ đủ ăn trong 5 ngày. Hỏi số người mới đến thêm là bao nhiêu người? (Mức ăn của mỗi người như nhau).

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Một tổ công nhân có 8 người dự định làm xong một sân bóng chuyền trong 6 ngày, nhưng sau đó người ta quyết định làm xong sân bóng chuyền sớm hơn 2 ngày. Hỏi như vậy phải bổ sung thêm bao nhiêu công nhân?

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Một đơn vị bộ đội chuẩn bị đủ gạo cho 750 người ăn trong 45 ngày. Sau 4 ngày có một số người mới đến nên tính ra số gạo chỉ còn đủ ăn trong 25 ngày. Hỏi có bao nhiêu người mới đến?

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Một đơn vị quân đội chuẩn bị đủ gạo cho 750 người ăn trong 50 ngày, nhưng sau 10 ngày đơn vị đó được bổ sung một số người, do đó anh quản lý tính ra số gạo còn lại chỉ đủ ăn trong 25 ngày. Hỏi số người đến thêm là bao nhiêu?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

8 người làm 500 sản phẩm hết 4 giờ. Hỏi cũng năng suất ấy thì 16 người làm 1000 sản phẩm hết bao lâu?

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Đội xe thứ nhất có 5 xe tải, trong 6 ngày chuyển được 144 tấn gạo. Hỏi đội xe thứ hai có 15 xe tải trong 3 ngày thì chuyển được bao nhiêu tấn gạo? (Biết sức chở của mỗi xe như nhau).

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Một tổ thợ mộc có 3 người trong 5 ngày đóng được 75 cái ghế. Hỏi cũng với năng suất ấy, nếu tổ có 5 người làm trong 7 ngày thì sẽ đóng được bao nhiêu cái ghế?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Một trường huy động học sinh cuốc đất tăng gia. Năng suất cuốc của mỗi em là như nhau. Hôm đầu 30 em cuốc trong 2 giờ được 64 m2. Hỏi hôm sau 50 em cuốc trong 3 giờ thì được bao nhiêu mét vuông?

Xem lời giải >>
Bài 10 :

9 người cuốc 540 m2 đất trong 5 giờ. Hỏi cũng với năng suất ấy thì 18 người cuốc 270 m2 trong bao lâu?

Xem lời giải >>