Bài C8 trang 39 SGK Vật lí 9

Một bếp điện hoạt động liên tục trong 2 giờ ở hiệu điện thế 220V. Khi đó số chỉ của

Quảng cáo

Đề bài

Một bếp điện hoạt động liên tục trong 2 giờ ở hiệu điện thế 220V. Khi đó số chỉ của công tơ điện tăng thêm 1,5 số. Tính lượng điện năng mà bếp điện sử dụng, công suất của bếp điện và cường độ dòng điện chạy qua bếp trong thời gian trên. 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Công suất: \(P = UI = \displaystyle{A \over t}\).

Lời giải chi tiết

Tóm tắt:

\(\eqalign{
& t = 2h \cr
& U = 220V \cr
& A = 1,5kWh \cr
& A = ?J,\,\,P = ?{\rm{W,}}\,I = ?A \cr} \)

Giải

+ Số chỉ của công tơ điện tăng thêm \(1,5\) số 

\( \Rightarrow \) Lượng điện năng mà bếp sử dụng là:

\(A = 1,5 kWh = 1,5.1000.3600 = 5400000 J\)

+ Công suất của bếp điện: 

\(P = \dfrac{A}{t} = \dfrac{{1,5}}{2} = 0,75kW = 750W\)

+ Cường độ dòng điện chạy qua bếp trong thời gian này là:

\(P = UI \Rightarrow I = \dfrac{P}{U} = \dfrac{{750}}{{220}} = 3,41A\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close