Bài C6 trang 39 SGK Vật lí 9

Bảng 2 ghi lại số đếm của công tơ khi sử dụng...

Quảng cáo

Đề bài

Bảng 2 ghi lại số đếm của công tơ khi sử dụng một số dụng cụ điện.

Bảng 2

Lần sử dụng

Dụng cụ điện

Công suất sử dụng

Thời gian sử dụng

Số đếm của công tơ

1

Bóng đèn

100W = 0,1kW

3 giờ

0,3

2

Nồi cơm điện

500W = 0,5kW

1 giờ

0,5

3

Bàn là

1 000W = 1,0kW

0,5 giờ

0,5

Từ bảng này, hãy cho biết mỗi số đếm của công tơ (số chỉ của công tơ tăng thêm 1 đơn vị) ứng với lượng điện năng đã sử dụng là bao nhiêu.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Mỗi số đếm của công tơ ứng với lượng điện năng đã sử dụng là 1KWh = 1000W.1h = 1000W.3600s = 3600000J

Loigiaihay.com

 • Bài C7 trang 39 SGK Vật lí 9

  Giải bài C7 trang 39 SGK Vật lí 9. Một bóng đèn có ghi 220V - 75W được thắp sáng liên tục với hiệu điện thế 220V

 • Bài C8 trang 39 SGK Vật lí 9

  Giải bài C8 trang 39 SGK Vật lí 9. Một bếp điện hoạt động liên tục trong 2 giờ ở hiệu điện thế 220V. Khi đó số chỉ của

 • Bài C5 trang 38 SGK Vật lí 9

  Giải bài C5 trang 38 SGK Vật lí 9. Xét đoạn mạch được đặt vào hiệu điện thế U

 • Bài C4 trang 38 SGK Vật lí 9

  Giải bài C4 trang 38 SGK Vật lí 9. Từ kiến thức đã học ở lớp 8, hãy cho biết mối liên hệ giữa công A và công suất P.

 • Bài C3 trang 38 SGK Vật lí 9

  Giải bài C3 trang 38 SGK Vật lí 9. Hãy chỉ ra trong hoạt động của mỗi dụng cụ điện ở bảng 1, phần năng lượng nào

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close