Bài C5 trang 80 SGK Vật lí 7

Giải bài C5 trang 80 SGK Vật lí 7. Hoàn thành nhận xét 3.b) của bản báo cáo.

Quảng cáo

Đề bài

Hoàn thành nhận xét 3.b) của bản báo cáo.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Nhận xét :

Cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ : I = I1 + I.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài