Bài C5 trang 38 SGK Vật lí 9

Xét đoạn mạch được đặt vào hiệu điện thế U

Quảng cáo

Đề bài

Xét đoạn mạch được đặt vào hiệu điện thế \(U\), dòng điện chạy qua nó có cường độ \(I\) và công suất điện của đoạn mạch này là \(P\). Hãy chứng tỏ rằng, công của dòng điện sản ra ở đoạn mạch này, hay điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ, được tính bằng công thức \(A = Pt = UIt\)

Trong đó:

U đo bằng vôn (V),

I đo bằng ampe (A)

t đo bằng giây (s)

thì công A của dòng điện đo bằng jun (J)

              \(1 J = 1W.1s = 1V.1A.1s\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Công suất: \(P = \displaystyle{A \over t} = UI\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(P = \displaystyle{A \over t} \Rightarrow A = Pt\)

Mà: \(P = UI\)  do đó \(A = UIt\); 

Trong đó U đo bằng vôn (V),

              I đo bằng ampe (A)

              t đo bằng giây (s)

              và công A đo bằng jun (J)

Loigiaihay.com

 • Bài C6 trang 39 SGK Vật lí 9

  Giải bài C6 trang 39 SGK Vật lí 9. Bảng 2 ghi lại số đếm của công tơ khi sử dụng...

 • Bài C7 trang 39 SGK Vật lí 9

  Giải bài C7 trang 39 SGK Vật lí 9. Một bóng đèn có ghi 220V - 75W được thắp sáng liên tục với hiệu điện thế 220V

 • Bài C8 trang 39 SGK Vật lí 9

  Giải bài C8 trang 39 SGK Vật lí 9. Một bếp điện hoạt động liên tục trong 2 giờ ở hiệu điện thế 220V. Khi đó số chỉ của

 • Bài C4 trang 38 SGK Vật lí 9

  Giải bài C4 trang 38 SGK Vật lí 9. Từ kiến thức đã học ở lớp 8, hãy cho biết mối liên hệ giữa công A và công suất P.

 • Bài C3 trang 38 SGK Vật lí 9

  Giải bài C3 trang 38 SGK Vật lí 9. Hãy chỉ ra trong hoạt động của mỗi dụng cụ điện ở bảng 1, phần năng lượng nào

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close