Bài C5 trang 13 SGK Vật lí 9

Cho hai điện trở R1 = R2 = 20 Ω được mắc như sơ đồ hình 4.3a...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai điện trở \(R_1=R_2= 20 Ω\) được mắc như sơ đồ hình 4.3a.

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó.

b) Mắc thêm \(R_3= 20 Ω\) vào đoạn mạch trên (hình 4.3b) thì điện trở tương đương của đoạn mạch mới bằng bao nhiêu? So sánh điện trở đó với mỗi điện trở thành phần.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp: \(R_{tđ}=R_1+R_2\).

Lời giải chi tiết

a) Từ sơ đồ hình a, ta thấy điện trở \(R_1\) mắc nối tiếp với điện trở \(R_2\).

=> Điện trở tương đương của đoạn mạch hình a là: 

\(R_{AB}=R_1+R_2= 20 + 20 = 40 Ω\).

b) Ta coi mạch gồm \(R_{12}\) nối tiếp với \(R_3\)

Ta suy ra, điện trở tương đương của mạch là:

\(R=R_{AC}=R_{12}+R_3\)

Lại có \(R_{12}=R_1+R_2\)

Suy ra:

\(R=R_1+R_2+R_3=20+20+20=60\Omega\)

So sánh: Ta có:

\(R>R_1;R>R_2;R>R_3\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close