Bài C4 trang 92 SGK Vật lí 9

Trên hình 33.4 vẽ một cuộn dây dẫn kín có thể quay ...

Quảng cáo

Đề bài

Trên hình 33.4 vẽ một cuộn dây dẫn kín có thể quay trong từ trường của một nam châm. Hai đèn LED khác nhau, mắc song song ngược chiều vào hai đầu cuộn dây tại cùng một vị trí. Khi cho cuộn dây quay, hai bóng đèn bật sáng, vạch ra hai nửa vòng sáng đối diện nhau. Giải thích tại sao mỗi bóng đèn chỉ sáng trên nửa vòng tròn.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Khi khung quay 1/2 vòng tròn thì số đường sức từ qua khung tăng, một trong hai đèn LED sáng. Trên 1/2 vòng tròn sau, số đường sức từ giảm nên dòng điện đổi chiều, đèn thứ hai sáng. Quá trình lặp lại cho nửa vòng tiếp theo. Như vậy sau một vòng quay mỗi bóng đèn lại chỉ sáng trên nửa vòng tròn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close