Bài C4 trang 80 SGK Vật lí 7

Giải bài C4 trang 80 SGK Vật lí 7. Hoàn thành nhận xét 2.c) của bản báo cáo.

Quảng cáo

Đề bài

Hoàn thành nhận xét 2.c) của bản báo cáo.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Nhận xét :

Hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn mắc song song là bằng nhaubằng hiệu điện thế giữa hai điểm nối chung : U12 = U34 = UMN.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài