Bài C4 trang 38 SGK Vật lí 9

Từ kiến thức đã học ở lớp 8, hãy cho biết mối liên hệ giữa công A và công suất P.

Quảng cáo

Đề bài

Từ kiến thức đã học ở lớp 8, hãy cho biết mối liên hệ giữa công A và công suất P.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Công suất P là đại lượng đặc trưng cho tốc độ thực hiện công, được xác định bằng công thực hiện được trong một đơn vị thời gian:

\(P = \displaystyle{A \over t}\)

trong đó A là công thực hiện được trong thời gian t.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close