Bài C4 trang 127 SGK Vật lí 9

Dựa vào hình vẽ ở bài 4

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào hình vẽ hãy tính tỉ số giữa chiều cao của ảnh với chiều cao của vật. Sau đó, hãy chứng minh những nhận xét của em trong C1 là đúng.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Tỉ số giữa chiều cao của ảnh với chiều cao của vật là:

\(\Delta OAB \sim \Delta OA'B' \Rightarrow \displaystyle{{A'B'} \over {AB}} = {{OA'} \over {OA}}\)

Ta có: \(OA=2m=200cm\), \(OA'=5cm\)

\(\Rightarrow \displaystyle{{A'B'} \over {AB}}= {5 \over {200}} = {1 \over {40}}\)

Vậy ảnh của vật qua vật kính là ảnh thật, nhỏ hơn vật và ngược chiều với vật

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close