Bài C3 trang 80 SGK Vật lí 7

Giải bài C3 trang 80 SGK Vật lí 7. Hãy cho biết vôn kế được mắc như thế nào với đèn 1 và đèn 2.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy cho biết vôn kế được mắc như thế nào với đèn 1 và đèn 2.

  Đóng công tắc, đọc và ghi số chỉ U12 của vôn kế vào bảng 1 của bản báo cáo.

b) Làm tương tự để đo hiệu điện thế U34 và UMN.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

- Vôn kế được mắc song song với đèn 1 và đèn 2.

Đóng công tắc, HS đọc và ghi số chỉ U12 của vôn kế vào bảng 1 của bản báo cáo.

b) HS làm tương tự để đo hiệu điện thế U34 và UMN.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải