Bài C2 trang 88 SGK Vật lí 9

Đối chiếu kết quả thí nghiệm trên với việc khảo sát số đường sức từ...

Quảng cáo

Đề bài

Đối chiếu kết quả thí nghiệm trên với việc khảo sát số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây, hãy chọn từ thích hợp cho các ô trống của bảng 1.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close