Bài C2 trang 79 SGK Vật lí 7

Giải bài C2 trang 79 SGK Vật lí 7. Hãy mắc mạch điện như hình 28.1a...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy mắc mạch điện như hình 28.1a.

- Đóng công tắc, quan sát độ sáng các đèn.

- Tháo một bóng đèn, đóng công tắc.  Quan sát độ sáng bóng đèn còn lại và nêu nhận xét về độ sáng của nó trước đó.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

HS mắc mạch điện như sơ đồ hình 28.1a.

- Đóng công tắc, quan sát thấy độ sáng các đèn các đèn như nhau.

Khi tháo bớt một trong hai đèn mắc song song, bóng đèn còn lại sáng mạnh hơn (so với khi cả hai đèn đều sáng).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải