Bài C2 trang 23 SGK Vật lí 9

Cho rằng các dây dẫn với tiết diện 2S và 3S có điện trở tương ứng...

Quảng cáo

Đề bài

Cho rằng các dây dẫn với tiết diện \(2S\) và \(3S\) có điện trở tương đương là \(R_2\) và \(R_3\) như đã tính trong bài học, hãy nêu dự đoán về mối quan hệ giữa điện trở của các dây dẫn với tiết diện của mỗi dây.

Từ đó suy ra trường hợp hai dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một loại vật liệu, thì giữa tiết diện \(S_1,S_2\) và điện trở tương ứng \(R_1,R_2\) của chúng có mối quan hệ như thế nào.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Dự đoán là tiết diện tăng gấp 2 thì điện trở của dây giảm hai lần:

\({R_2} = \displaystyle{R \over 2}.\) 

Tiết diện tăng gấp 3 lần thì điện trở của dây giảm ba lần: \({R_3} = \displaystyle{R \over 3}\).

Suy ra trường hợp hai dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ một loại vật liệu thì giữa tiết diện S1, S2 và điện trở tương ứng R1, R2 của chúng là tỉ lệ nghịch với nhau, tiết diện của dây lớn gấp bao nhiêu lần thì điện trở của dây nhỏ hơn bấy nhiêu lần.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close