Bài C1 trang 79 SGK Vật lí 7

Giải bài C1 trang 79 SGK Vật lí 7. Quan sát hình 28.1 a và 28.1 b...

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 28.1a và 28.1b để nhận biết hai bóng đèn được mắc song song :

- Hai điểm nào là hai điểm nối chung của các bóng đèn ?

- Đoạn mạch nối mỗi đèn với hai điểm chung là mạch rẽ. Đó là những mạch rẽ nào ?

- Đoạn mạch nối hai điểm chung với nguồn điện là mạch chính. Hãy cho biết đâu là mạch chính ?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

- Hai điểm M và N là hai điểm nối chung của các bóng đèn.

- Các mạch rẽ là : M12N và M34N.

- Mạch chính gồm đoạn mạch nối điểm M với cực dương và đoạn nối điểm N qua công tắc tới cực âm của nguồn điện.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải