Bài C1 trang 34 SGK Vật lí 9

Nhận xét mối quan hệ giữa số oat ghi trên...

Quảng cáo

Đề bài

Nhận xét mối quan hệ giữa số oat ghi trên mỗi đèn với độ sáng mạnh, yếu của chúng.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Nếu cùng một hiệu điện thế, đèn có số oát lớn hơn thì sáng mạnh hơn, đèn có số oát nhỏ hơn thì sáng yếu hơn. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài