Bài 9 trang 139 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Bạn Linh có 100 000 đồng, bạn có thể đổi thành 30 tờ giấy bạc hai loại 1000 đồng và 5000 đồng được không ?

Quảng cáo

Đề bài

Bạn Linh có 100 000 đồng, bạn có thể đổi thành 30 tờ giấy bạc hai loại 1000 đồng và 5000 đồng được không ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giả sử bạn Linh có thể đổi được 100000 đồng thành x tời giấy bạc loại 1000 đồng và y tờ giấy bạc loại 5000 đồng (ĐK: \(x,y \in N\))

Ta có hệ phương trình: …

Giải hệ phương trình là kết luận.

Lời giải chi tiết

Giả sử bạn Linh có thể đổi được 100000 đồng thành x tời giấy bạc loại 1000 đồng và y tờ giấy bạc loại 5000 đồng (ĐK: \(x,y \in N\))

Ta có hệ phương trình:

\(\left\{ \begin{array}{l}x + y = 30\\1000x + 5000y = 100000\end{array} \right. \\\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x + y = 30\\x + 5y = 100\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x + y = 30\\4y = 70\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x + y = 30\\y = \dfrac{{70}}{4} \notin N\end{array} \right.\)

Vậy bạn Linh không có thể đổi 100000 đồng thành 30 tờ giấy bạc hai loại 1000 đồng và 5000 đồng.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài