Bài 8 trang 107 SGK Vật lí 12

Tính chu kì và tần số dao động

Quảng cáo

Đề bài

Tính chu kì và tần số dao động riêng của một mạch dao động, biết tụ điện trong  mạch có điện dung là 120pF và cuộn cảm có độ tự cảm là 3mH.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Chu kì dao động riêng của mạch dao động: \(T = 2\pi \sqrt {LC} \)

+ Tần số: f = 1/T

Lời giải chi tiết

L = 3mH = 3.10-3 H; C = 120pF = 120.10-12F

+ Chu kì: \(T = 2\pi \sqrt {LC}  = 2\pi \sqrt {{{3.10}^{ - 3}}{{.120.10}^{ - 12}}}  = {3,77.10^{ - 6}}s\)

+ Tần số: \(f = {\rm{ }}{1 \over T} = {0,265.10^6}Hz = 0,265MHz\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close