Quảng cáo
 • pic

  I. Em đọc truyện "Câu chuyện của bố tôi"

  Em đọc truyện "Câu chuyện của bố tôi" trang 21, 22 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 7. Ngày mới ra dạy học, bố tôi dạy lớp 3 trường huyện. Trong lớp, có cậu học sinh học yếu, ....

 • pic

  II. Em suy nghĩ - Bài 8: Khoan dung

  Giải bài tập 1, 2 trang 23 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 7. Hãy ghi vào vở những thái độ nào sau đây nói về khoan dung....

 • Quảng cáo
 • pic

  III. Bài học rút ra - Bài 8: Khoan dung

  Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân từ bài từ bài "Khoan dung" và ghi vào vở.

Gửi bài Gửi bài