Quảng cáo
  • Bài 8. Lập kế hoạch chi tiêu

    Giả định mỗi tuần em nhận được 50.000 đồng tiền tiêu vặt. Em sẽ chi tiêu cho những khoản nào? Theo em, làm thế nào để chi tiêu hiệu quả số tiền đó?

    Xem lời giải
  • Quảng cáo