Bài 7 trang 9 SGK Vật lí 12

Một con lắc dao động điều hòa có quỹ đạo...

Quảng cáo

Đề bài

Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 12 cm. Biên độ dao động của vật là bao nhiêu?

A. 12 cm.                          B. - 12 cm.

C. 6 cm.                            D. - 6 cm. 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng biểu thức tính chiều dài quỹ đạo \(L = 2A\) (A là biên độ của dao động)

Lời giải chi tiết

Đáp án C 

Chiều dài quỹ đạo: \(L = 12cm =2A\)

=> Biên độ dao động của vật:

\(A = \dfrac{L}{2} =\dfrac{12}{2}= 6cm\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close