Bài 6 trang 13 SGK Vật lí 12

Một con lắc lò xo gồm một vật có khối lượng m = 0,4 kg...

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Một con lắc lò xo gồm một vật có khối lượng m = 0,4 kg và một lò xo có độ cứng k = 80 N/m. con lắc dao động điều hòa với biên độ bằng 0,1 m. hỏi tốc độ của con lắc khi qua vị trí căn bằng?

A. 0 m/s.          B. 1,4 m/s.

C. 2,0 m/s.       D. 3,4 m/s.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng biểu thức tính vận tốc tại vị trí cân bằng: \(v_{max}=A\omega\) 

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Khi ở vị trí cân bằng, vận tốc của vật đạt giá trị cực đại (do x =0 => thế năng bằng không, động năng cực đại):

\(v = {v_{{\rm{max}}}} = \omega A = \sqrt {\dfrac{k}{m}} A \\= \sqrt {\dfrac{{80}}{{0,4}}} .0,1 = \sqrt 2  \approx 1,4m/s\)  

Đáp án B

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close