Bài 6 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hình bình hành ABCD. Đường tròn đi qua ba đỉnh A, B, C cắt đường thẳng CD tại P khác

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình bình hành ABCD. Đường tròn đi qua ba đỉnh A, B, C cắt đường thẳng CD tại P khác C. Chứng minh AP = AD.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kết quả: Hai cung bị chắn giữa 2 dây song song thì bằng nhau và định lí: 2 cung bằng nhau căng 2 dây bằng nhau.

Lời giải chi tiết

 

Vì ABCD là hình bình hành \( \Rightarrow AB//CD\). Mà \(P \in CD \Rightarrow AB//CP\)

=>cung AP= cung BC (hai cung bị chắn giữa 2 dây song song thì bằng nhau)

\( \Rightarrow AP = BC\) (2 cung bằng nhau căng 2 dây bằng nhau).

Mà \(AD = BC\) (ABCD là hình bình hành).

Vậy \(AP = AD\).

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close