Quảng cáo
 • pic

  I. Em đọc thơ "Nghĩ về cô"

  Em đọc thơ "Nghĩ về cô" trang 17, 18 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 7. NGHĨ VỀ CÔ Tấm áo xanh bợt vai ....

 • pic

  II. Em suy nghĩ - Bài 6: Tôn sư trọng đạo

  Giải bài tập 1, 2 trang 18, 19 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 7. Hằng năm cứ đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, trường lại mời họp mặt các thầy giáo, cô giáo đã nghỉ hưu....

 • Quảng cáo
 • pic

  III. Bài học rút ra - Bài 6: Tôn sư trọng đạo

  Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân từ bài từ bài "Tôn sư trọng đạo" và ghi vào vở.

Gửi bài Gửi bài