Bài 5 trang 59 SGK Toán 8 tập 2

Tìm x trong các trường hợp sau(h.7):

Quảng cáo

Đề bài

Tìm \(x\) trong các trường hợp sau (h.7):

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định lý Ta-let trong tam giác.

Lời giải chi tiết

a) \(MN // BC\) (giả thiết)

Theo định lí Ta-lét ta có:

\(  \dfrac{BM}{AM} = \dfrac{CN}{AN}\)

Mà \(CN =AC- AN= 8,5 - 5= 3,5\)

Ta được \(\dfrac{x}{4}= \dfrac{3,5}{5}  \Rightarrow  x = \dfrac{4.3,5}{5} = 2,8\).

Vậy \(x = 2,8\).

 b) \(PQ // EF\) (giả thiết)

Theo định lí Ta-lét ta có:

\( \dfrac{DP}{PE} = \dfrac{DQ}{QF}\)

Mà \(QF = DF - DQ = 24 - 9 = 15\)

Ta được \(\dfrac{x}{10,5} = \dfrac{9}{15}  \Rightarrow  x = \dfrac{10,5.9}{15} = 6,3\)

Vậy \(x=6,3\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close