Bài 5 trang 36 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tính

Quảng cáo

Đề bài

a) \(M = \dfrac{x}{4} + \sqrt[3]{{\dfrac{x}{3}}}\) với \(x = 192\);       

b) \(N = 2y + \sqrt[3]{{ - 45y}}\) với \(y = 75\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay x, y vào biểu thức sau đó tính giá trị của biểu thức.

Lời giải chi tiết

a) Với \(x = 192\) ta có:

\(\eqalign{
& M = \frac{{192}}{4} + \root 3 \of {\frac{{192}}{3}} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\, = 48 + \root 3 \of {64} = 48 + \root 3 \of {{4^3}} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\, = 48 + 4 = 52. \cr} \)

Vậy với \(x = 192\) thì \(M = 52.\)

b) Với \(y = 75\) ta có: 

\(\eqalign{
& N = 2.75 + \root 3 \of { - 45.75} \cr
& \,\,\,\,\,\,\, = 150 + \root 3 \of { - 3375} \cr&\;\;\;\;= 150 + \root 3 \of {{{\left( { - 15} \right)}^3}} \cr
& \,\,\,\,\,\,\, = 150 - 15 = 135. \cr} \)

Vậy với \(y = 75\) thì \(N = 135.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close