Bài 5 trang 162 SGK Vật lí 12

Điện trở của một quang điện trở có đặc điểm nào dưới đây?

Quảng cáo

Đề bài

Điện trở của một quang điện trở có đặc điểm nào dưới đây?

A. Có giá trị rất lớn.

B. Có giá trị rất nhỏ.

C. Có giá trị không đổi.

D. Có giá trị thay đổi được.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Điện trở của quang điện trở có thể thay đổi từ vài mêgaôm khi không được chiếu sáng xuống đến vài chục ôm khi được chiếu ánh sáng thích hợp

Lời giải chi tiết

Đáp án D

Điện trở của một quang điện trở có giá trị thay đổi được

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close