Bài 5 trang 125 SGK Vật lí 12

Một lăng kính thủy tinh

Quảng cáo

Đề bài

Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 5o, được coi là nhỏ, có chiết suất đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ = 1,643 và nt = 1,685. Cho một chùm ánh sáng trắng hẹp rọi vào một mặt bên của lăng kính, dưới góc tới i nhỏ. Tính góc giữa tia tím và tia đỏ sau khi ló ra khỏi lăng kính.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức tính góc lệch đối với lăng kính có góc chiết quang nhỏ: \(D = (n - 1)A\) 

Lời giải chi tiết

Có góc chiết quang là nhỏ nên góc lệch được tính theo công thức: \(D = (n - 1)A\)

Với  nđ = 1,643 thì Dđ = 0,643.5 = 3,215o

Với  nt = 1,685 thì Dt = 0,685.5 = 3,425o

Góc lệch giữa tia đỏ và tia  tím là:

\(∆D = D_t – D_{đ} = 0,21^0 = 12,6'\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close