Bài 40 trang 77 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 40 trang 77 VBT toán 9 tập 2. Miếng kim loại thứ nhất nặng 880g, miếng kim loại thứ hai nặng 858g. Thể tích của miếng thứ nhất nhỏ hơn thể tích của miếng thứ hai là 10 cm3,...

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Miếng kim loại thứ nhất nặng 880g, miếng kim loại thứ hai nặng 858g. Thể tích của miếng thứ nhất nhỏ hơn thể tích của miếng thứ hai là 10 cm3, nhưng khối lượng riêng của miếng thứ nhất lớn hơn khối lượng riêng của miếng thứ hai là 1 g/cm3. Tìm khối lượng riêng của mỗi miếng kim loại. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình và công thức \(m = V.D\) trong đó \(m\) là khối lượng của vật \(\left( g \right)\), \(V\) là thể tích của vật \(\left( {c{m^3}} \right)\) và \(D\) là khối lượng riêng của vật \(\left( {g/c{m^3}} \right)\).

Lời giải chi tiết

Gọi khối lượng riêng của miếng kim loại thứ nhất là \(x\left( {g/c{m^3}} \right);\)

Khối lượng riêng của miếng kim loại thứ hai  là \(x - 1\,\left( {g/c{m^3}} \right),\) \((x>1)\)

Thể tích của miếng kim loại thứ nhất là \(\dfrac{{880}}{x}\,\left( {c{m^3}} \right)\)

 Thể tích miếng kim loại thứ hai là \(\dfrac{{858}}{{x - 1}}\,\left( {c{m^3}} \right)\),

Theo đầu bài ta có phương trình

\(\dfrac{{858}}{{x - 1}} - \dfrac{{880}}{x} = 10\)

Giải phương trình

Khủ mẫu và biến đổi, ta được

\(\begin{array}{l} \Rightarrow 858x - 880\left( {x - 1} \right) = 10x\left( {x - 1} \right)\\ \Leftrightarrow 858x-880x+880=10x^2-10x\\ \Leftrightarrow 10{x^2} + 12x - 880 = 0\\ \Leftrightarrow 5{x^2} + 6x - 440 = 0\end{array}\)

Xét \(\Delta ' = {3^2} - 5.\left( { - 440} \right) = 2209 > 0\)\( \Rightarrow \sqrt {\Delta '}  = 47\)

Suy ra \({x_1} = \dfrac{{ - 3 + 47}}{5} = \dfrac{{44}}{5};\) \({x_2} = \dfrac{{ - 3 - 47}}{5} =  - 10\)

Vì \(x > 0\) nên \({x_2} =  - 10\) không thỏa mãn điều kiện của ẩn

Trả lời: Khối lượng riêng của miếng kim loại thứ nhất là \(8,8\left( {g/c{m^3}} \right)\), khối lượng riêng của miếng kim loại thứ hai là \(8,8 - 1 = 7,8\left( {g/{m^3}} \right)\).

Loigiaihay.com

 • Bài 41 trang 77 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải Bài 41 trang 77 VBT toán 9 tập 2. Khoảng cách giữa hai bến sông A và B là 30 km. Một ca nô đi từ bến A đến bến B; nghỉ 40 phút ở B rồi quay lại bến A. Kể từ lúc khởi hành...

 • Bài 39 trang 76 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải Bài 39 trang 76 VBT toán 9 tập 2. Hai đội thợ quét sơn ngôi nhà. Nếu họ cùng làm việc thì trong 4 ngày là xong việc. Nếu họ làm riêng thì đội I có thể hoàn thành công việc ...

 • Bài 38 trang 75 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải Bài 38 trang 75 VBT toán 9 tập 2. Bác Hiệp và cô Liên đi xe đạp từ làng lên tỉnh trên quãng đường dài 30 km, khởi hành cùng một lúc...

 • Bài 37 trang 74 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải Bài 37 trang 74 VBT toán 9 tập 2. Từ một miếng tôn hình chữ nhật, người ta cắt ở bốn góc bốn hình vuông có cạnh bằng 5 dm để làm thành một cái thùng không nắp có dung tích 1500 dm3...

 • Bài 36 trang 74 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải Bài 36 trang 74 VBT toán 9 tập 2. Một mảnh đất hình chữ nhật với diện tích 240 m^2. Nếu tăng chiều rộng 3 m và giảm chiều dài 4 m thì diện tích hình chữ nhật không dổi. Tính kích thước của mảnh đất...

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close