Bài 4 trang 67 SGK Toán 8 tập 1

Dựa vào cách vẽ các tam giác đã học, hãy vẽ lại các tứ giác ở hình 9

Quảng cáo

Đề bài

 Dựa vào cách vẽ các tam giác đã học, hãy vẽ lại các tứ giác ở hình \(9\), hình \(10\) vào vở.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Áp dụng cách vẽ tam giác biết độ dài \(3\) cạnh, \(2\) cạnh và \(1\) góc xen giữa.

Lời giải chi tiết

* Cách vẽ hình \(9\):

Vẽ \(\Delta ABC\) trước rồi vẽ \(\Delta ACD\) (hoặc ngược lại).

- Vẽ đoạn thẳng \(AC = 3cm\).

- Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ \(AC\), vẽ cung tròn tâm \(A\) bán kính \(1,5cm\) với cung tròn tâm \(C\) bán kính \(2cm\).

- Hai cung tròn trên cắt nhau tại \(B\).

- Vẽ các đoạn thẳng \(AB, AC\) ta được \(\Delta ABC\).

- Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ \(AC\) không chứa \(B\), vẽ cung tròn tâm \(A\) bán kính \(3cm\) với cung tròn tâm \(C\) bán kính \(3,5cm\).

- Hai cung tròn trên cắt nhau tại \(D\).

- Vẽ các đoạn thẳng \(AD,AC\) ta được \(\Delta ADC\).

Tứ giác \(ABCD\) là tứ giác cần vẽ.

* Cách vẽ hình 10:

Vẽ \(\Delta MQP\) trước rồi vẽ \(\Delta MNP\).

Vẽ \(\Delta MQP\) biết hai cạnh và góc xen giữa.

- Vẽ góc \(\widehat{xQy}=70^{0}\)

- Trên tia \(Qy\) lấy điểm \(M\) sao cho \(QM = 2cm.\)

- Trên tia \(Qx\) lấy điểm \(P\) sao cho \(QP = 4cm.\)  

- Vẽ đoạn thẳng \(MP\), ta được \(\Delta MQP\).

Vẽ \(\Delta MNP\) biết ba cạnh, với cạnh \(MP\) đã vẽ.

- Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ \(MP\) không chứa \(Q\), vẽ cung tròn tâm \(M\) bán kính \(1,5cm\) và cung tròn tâm \(P\) bán kính \(3cm\).

- Hai cung tròn trên cắt nhau tại \(N.\)

- Vẽ các đoạn thẳng \(MN\), \(PN\) ta được \(\Delta MNP\).

Tứ giác \(MNPQ\) là tứ giác cần vẽ. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close