Bài 4 trang 65 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trong lúc học nhóm, bạn Hoàng yêu cầu bạn Minh và bạn Loan mỗi người chọn một số sao cho

Quảng cáo

Đề bài

Trong lúc học nhóm, bạn Hoàng yêu cầu bạn Minh và bạn Loan mỗi người chọn một số sao cho hai số này kém nhau là 5 và tích của chúng bằng 150. Vậy hai bạn Minh và Loan phải chọn những số nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bước 1:

1. Lập phương trình, chọn ẩn và tìm điều kiện của ẩn

2. Biểu thị các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.

3. Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2: giải phương trình

Bước 3: Đối chiếu với điều kiện và kết luận bài toán.

Lời giải chi tiết

Gọi số bạn Minh chọn là x (x > 0)

Khi đó số bạn Loan chọn là: x + 5.

Tích của 2 số bạn Minh và bạn Loan chọn là: x (x + 5)

Tích của 2 số này bằng 150 nên ta có phương trình:

\(\begin{array}{l}x\left( {x + 5} \right) = 150 \Leftrightarrow {x^2} + 5x - 150 = 0\\a = 1;b = 5;c =  - 150;\\\Delta  = {5^2} + 4.150 = 625 > 0;\sqrt \Delta   = 25\end{array}\)

Khi đó phương trình có 2 nghiệm phân biệt là:

\({x_1} = \dfrac{{ - 5 + 25}}{2} = 10\left( {tm} \right);\\{x_2} = \dfrac{{ - 5 - 25}}{2} =  - 15\left( {ktm} \right)\)

Khi đó số bạn Minh chọn là 10; bạn Loan chọn là 15 hoặc ngược lại.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close