Bài 4 trang 44 SGK Đạo đức 5

Giải bài 4 trang 44 SGK Đạo đức 5

Quảng cáo

Đề bài

Những việc làm nào dưới đây là bảo vệ tài nguyên thiên?

 

a) Không khai thác nước ngầm bữa bài.

b) Đốt rẫy làm cháy rừng.

c) Phá rừng đầu nguồn.

d) Săn bắt các loài thú quý hiếm.

đ) Sử dụng tiết kiệm điện, nước, giấy viết, ...

e) Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, các vườn quốc gia.

Lời giải chi tiết

Những việc làm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên: a, đ và e.

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải