Bài 4 trang 40 SGK Vật lí 12

Viết phương trình sóng.

Quảng cáo

Đề bài

Viết phương trình sóng.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Nếu phương trình sóng tại nguồn O là uO = A.cos(ωt + φ) thì phương trình truyền sóng tại M trên phương truyền sóng là: \({u_M}(t) = A.cos\left( {\omega t + \varphi  - 2\pi {{OM} \over \lambda }} \right)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close