Bài 4 trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Vì có thành tích học tập tốt, mẹ thưởng cho hai anh em Bình và An lần lượt là 250000 đồng và

Quảng cáo

Đề bài

Vì có thành tích học tập tốt, mẹ thưởng cho hai anh em Bình và An lần lượt là 250000 đồng và 150000 đồng. Hai anh em cùng thi đua tiết kiệm, Bình để dành mỗi tuần 20000 đồng, còn An để dành 30000 đồng mỗi tuần. Hỏi sau bao lâu thì tổng số tiền của An có được bằng tổng số tiền của Bình?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi số tuần để sau đó số tiền của An có được bằng số tiền của Bình là x (ĐK: \(x > 0\)).

Sau x tuần số tiền Bình có là … (đồng)

Sau x tuần số tiền An có là: … (đồng)

Do đó ta có phương trình …

Giải phương trình và kết luận.

Lời giải chi tiết

Gọi số tuần để sau đó số tiền của An có được bằng số tiền của Bình là x (ĐK: \(x > 0\)).

Sau x tuần số tiền Bình có là \(250000 + 20000x\) (đồng)

Sau x tuần số tiền An có là: \(150000 + 30000x\) (đồng)

Do đó ta có phương trình

\(\begin{array}{l}250000 + 20000x = 150000 + 30000x\\ \Leftrightarrow 10000x = 100000\\ \Leftrightarrow x = 10\,\,\left( {tm} \right)\end{array}\)

Vậy sau 10 tuần số tiền của An bằng số tiền của Bình.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài