Bài 4 trang 162 SGK Vật lí 12

Hãy ghép nửa câu ở phần trên với nửa câu ở phần dưới...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy ghép nửa câu ở phần trên với nửa câu ở phần dưới để thành một câu có nội dung đúng.

A. pin hóa học...

B. Pin nhiệt điện...

C. Pin quang điện....

a) ... hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong xảy ra bên cạnh một lớp chặn.

b) ... hoạt động dựa vào sự hình thành các hiệu điện thế điện hóa ở hai điện cực.

c) ... hoạt động dựa vào sự hình thành hiệu điện thế khi các êlectron tự do khuếch tán từ đầu nóng sang đầu lạnh của một dây kim loại.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

A - b;

B - c;

C - a.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close