Bài 4 trang 125 SGK Vật lí 12

Chọn câu đúng

Quảng cáo

Đề bài

Chọn câu đúng

Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn nhằm chứng minh

A. Sự tồn tại của ánh sáng đơn sắc.

B. Lăng kính không làm thay đổi màu sắc của ánh sáng qua nó.

C. Ánh sáng Mặt Trời không phải là ánh sáng đơn sắc.

D. Ánh sáng có bất kì màu gì, khi qua lăng kính cũng bị lệch về phái đấy.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng thí nghiệm tán sắc ánh sáng của Niu-tơn và các kết luận rút ra từ thí nghiệm

Lời giải chi tiết

Đáp án B

Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn nhằm chứng minh lăng kính không làm thay đổi màu sắc của ánh sáng qua nó.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close