Bài 4 trang 114 SGK Đại số 10

Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau...

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau

Chiều cao của \(35\) cây bạch đàn (đơn vị: \(m\))

LG a

Lập bảng phân bố tần suất ghép lớp, với các lớp sau

\([6,5; 7,0); [7,0; 7,5); [7,5; 8,0); \)\([8,0; 8,5); [8,5; 9,0); [9,0;9,5]\).

Phương pháp giải:

Dựa vào khái niệm tần số và tần suất ghép lớp sgk để làm.

Lời giải chi tiết:

Bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp.

LG b

Dựa vào kết quả của câu a), hãy nhận xét về chiều cao của \(35\) cây bạch đàn nói trên.

Lời giải chi tiết:

- Cây bạch đàn có chiều cao từ 7,0 m đến gần 8,5 m chiếm tỉ lệ chủ yếu.

- Các cây bạch đàn cao từ 6,5 m đến gần 7,0 m hoặc cao từ 9,0 m đến 9,5 m chiếm tỉ lệ rất ít.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close