Bài 34 trang 73 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 34 trang 73 VBT toán 9 tập 2. Một xuồng du lịch đi từ thành phố Cà Mau đến Đất Mũi theo một đường sông dài 120km ...

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Một xuồng du lịch đi từ thành phố Cà Mau đến Đất Mũi theo một đường sông dài 120km. Trên đường đi, xuồng nghỉ lại 1 giờ ở thị trấn Năm Căn. Khi về, xuồng đi theo đường khác dài hơn đường lúc đi là 5 km và với vận tốc nhỏ hơn vận tốc lúc đi là 5km/h. Tính vận tốc của xuồng lúc đi, biết rằng thời gian về bằng thời gian đi. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giải bài toán chuyển động bằng cách lập phương trình

Ta thường sử dụng các công thức \(S = v.t\), \(v = \dfrac{S}{t},t = \dfrac{S}{v}\)

Với \(S:\) là quãng đường, \(v:\) là vận tốc, \(t\): thời gian

Lời giải chi tiết

Gọi vận tốc xuồng lúc đi là \(x\left( {km/h} \right),x > 0\)

       vận tốc xuồng lúc về là \(x - 5\left( {km/h} \right)\,\)

Thời gian đi \(120km\) là \(\dfrac{{120}}{x}\) (giờ)

Vì khi đi có nghỉ 1 giờ nên thời gian khi đi hết tất cả là \(\dfrac{{120}}{x} + 1\) (giờ)

Đường về dài \(120 + 5 = 125(km)\)

Thời gian về là \(\dfrac{{125}}{{x - 5}}\,\) (giờ)

Theo đầu bài, thời gian về bằng thời gian đi nên ta có phương trình:

\(\dfrac{{120}}{x} + 1 = \dfrac{{125}}{{x - 5}}\)

Giải phương trình

Khủ mẫu và biến đổi ta được

 \(\begin{array}{l}120\left( {x - 5} \right) + x\left( {x - 5} \right) = 125x\\ \Leftrightarrow {x^2} - 10x - 600 = 0\end{array}\)

Phương trình trên có \(\Delta ' = {\left( { - 5} \right)^2} - 1.\left( { - 600} \right) = 625 > 0\)\( \Rightarrow \sqrt \Delta   = 25\)

Nên phương trình có hai nghiệm \(\left[ \begin{array}{l}x = \dfrac{{5 + 25}}{1} = 30\\x = \dfrac{{5 - 25}}{1} =  - 20\end{array} \right.\)

Vì \(x > 0\) nên \(x = 30\)

Trả lời: Vận tốc của xuồng khi đi là \(30\,\left( {km/h} \right)\). 

Loigiaihay.com

 • Bài 35 trang 73 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải Bài 35 trang 73 VBT toán 9 tập 2. Tích của hai số tự nhiên liên tiếp lớn hơn tổng của chúng là 109. Tìm hai số đó...

 • Bài 36 trang 74 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải Bài 36 trang 74 VBT toán 9 tập 2. Một mảnh đất hình chữ nhật với diện tích 240 m^2. Nếu tăng chiều rộng 3 m và giảm chiều dài 4 m thì diện tích hình chữ nhật không dổi. Tính kích thước của mảnh đất...

 • Bài 37 trang 74 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải Bài 37 trang 74 VBT toán 9 tập 2. Từ một miếng tôn hình chữ nhật, người ta cắt ở bốn góc bốn hình vuông có cạnh bằng 5 dm để làm thành một cái thùng không nắp có dung tích 1500 dm3...

 • Bài 38 trang 75 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải Bài 38 trang 75 VBT toán 9 tập 2. Bác Hiệp và cô Liên đi xe đạp từ làng lên tỉnh trên quãng đường dài 30 km, khởi hành cùng một lúc...

 • Bài 39 trang 76 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải Bài 39 trang 76 VBT toán 9 tập 2. Hai đội thợ quét sơn ngôi nhà. Nếu họ cùng làm việc thì trong 4 ngày là xong việc. Nếu họ làm riêng thì đội I có thể hoàn thành công việc ...

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close