Bài 3 trang 85 SGK Sinh học 11

Tại sao huyết áp lại giảm dần trong hệ mạch?

Quảng cáo

Đề bài

Tại sao huyết áp lại giảm dần trong hệ mạch? 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Huyết áp là áp lực của máu lên thành mạch

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Tim co bóp đẩy máu vào động mạch, đồng thời cũng tạo nên một áp lực tác dụng lên thành mạch và đẩy máu chảy trong hệ mạch. Áp lực máu tác động lên thành mạch gọi là huyết áp.

Trong suốt chiều dài của hệ mạch (từ động mạch đến mao mạch và tĩnh mạch) có sự biến động về huyết áp: huyết áp giảm dần. Huyết áp giảm dần do xa tim làm lực đẩy yếu, ma sát giữa máu với thành mạch và ma sát của các phân tử máu với nhau khi máu chảy trong mạch.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close