Bài 3 trang 70 SGK Sinh học 11

Đánh đấu × vào ô trống cho ý trả lời đúng về tiêu hóa xenlulozơ

Quảng cáo

Đề bài

Đánh đấu × vào ô trống cho ý trả lời đúng về tiêu hóa xenlulozơ

Trong ống tiêu hóa của động vật nhai lại, thành xenlulozơ của tế bào thực vật:

□ a) không được tiêu hóa nhưng được phá vỡ ra nhờ co bóp mạnh của dạ dày.

□ b) được nước bọt thủy phân thành các thành phần đơn giản.

□ c) được tiêu hóa nhờ các vi sinh vật cộng sinh trong manh tràng và dạ dày.

□ d) được tiêu hóa hóa học nhờ các enzim tiết ra từ ống tiêu hóa.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trong ống tiêu hóa của động vật nhai lại có rất nhiều vi sinh vật sống cộng sinh.

Lời giải chi tiết

Trong ống tiêu hóa của động vật nhai lại có rất nhiều vi sinh vật sống cộng sinh, các vi sinh vật này có khả năng phá vỡ thành tế bào thực vật và tiết ra các enzyme tiêu hóa xenlulozo và các chất hữu cơ khác có trong thức ăn

Đáp án C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close