Bài 3 trang 66 SGK Vật lí 12

Xác định giá trị trung bình theo thời gian của:

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

 Xác định giá trị trung bình theo thời gian của: 

a) \(2\sin100πt\);

b) \(2\cos100πt\);

c) \(2\sin(100πt + \frac{\pi }{6})\);

d) \(4\sin^2 100πt\);

e) \(3cos(100πt - \frac{\pi }{3})\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các hàm \(\sin, cosin\) là các hàm điều hòa, nên giá trị trung bình theo thời gian của các hàm này đều bằng \(0\).

Lời giải chi tiết

a) \(0\);                   b) \(0\);         

e) \(0\).

( vì đều là những hàm điều hòa dạng hình sin theo thời gian, nên giá trị trung bình của chúng đều bằng 0.)

c) \(\overline {2\sin \left( {100\pi t + {\pi  \over 6}} \right)}  \)

\(= 2\overline {\left[ {\sin 100\pi t.\cos {\pi  \over 6} + \cos 100\pi t.\sin {\pi  \over 6}} \right]}  = 0\)

d) \(4\sin^2 100πt= 4(\frac{1 - \cos200\pi t}{2}) = 2 - 2\cos200πt\)

Vậy \(\overline{4sin^{2}100\pi t} = \overline{2 - 2cos200\pi t} = 2 - \overline{2cos200\pi t} = 2\)

loigiaihay.com

Quảng cáo
close