Bài 3 trang 18 SGK Đại số 10

Giải bài 3 trang 18 SGK Đại số 10. Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

LG a

\((-2; 3)\backslash (1; 5)\);

Phương pháp giải:

Tập hợp C=A\B gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B.

Lời giải chi tiết:

\((-2; 3)\backslash (1; 5) = (-2; 1]\);

LG b

\((-2; 3)\backslash [1; 5)\);

Phương pháp giải:

Tập hợp C=A\B gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B.

Lời giải chi tiết:

\((-2; 3)\backslash [1; 5) = (-2; 1)\);

LG c

\(\mathbb R\backslash (2; +∞)\);

Phương pháp giải:

Tập hợp C=A\B gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B.

Lời giải chi tiết:

\(\mathbb R\backslash (2; +∞) = (- ∞; 2]\)

LG d

\(\mathbb R\backslash (-∞; 3]\).

Phương pháp giải:

Tập hợp C=A\B gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B.

Lời giải chi tiết:

\(\mathbb R\backslash (-∞; 3] = (3; +∞)\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 4. Các tập hợp số
Gửi bài tập - Có ngay lời giải