Bài 3 trang 166 SGK Sinh học 11

Trình bày nguồn gốc của quả và hạt.

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày nguồn gốc của quả và hạt.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Sự hình thành quả và hạt

Lời giải chi tiết

- Hạt do noãn đã được thụ tinh phát triển thành. Hạt chứa phôi và có nội nhũ hoặc không có nội nhũ.

- Quả do bầu nhụy sinh trưởng dày lên chuyển hóa thành. Quả được hình thành không do thụ tinh noãn gọi là quả đơn tính.

- Quá trình hình thành quả xảy ra đồng thời với quá trình hình thành hạt.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài